Vers bereid Gratis persoonlijk bezorgd 24 uur koelgarantie

Privacy en cookies

Privacyverklaring Mevrouw Kortekaas

Mevrouw Kortekaas werkt elke dag heel hard om met zorg heerlijke hapjes te maken en bezorgen. Daarom vertelt mevrouw Kortekaas je graag wat er precies in de hapjes verwerkt is.
Over persoonsgegevens die je aan ons verstrekt, wil Mevrouw Kortekaas net zo duidelijk zijn. Natuurlijk gaan wij vertrouwelijk met al je gegevens om. Om je daarover beter te kunnen informeren hebben we deze privacyverklaring opgesteld. Heb je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

1. Over ons
Wat leuk dat je onze website bezoekt! Heb je vragen over deze privacyverklaring of wil je een verzoek indienen met betrekking tot jouw rechten, dan kun je ons via onderstaande gegevens bereiken.

Bedrijfsnaam Mevrouw Kortekaas
KvK-nummer 51975149
Contactpersoon Mw. M. Kortekaas
E-mailadres info@mevrouwkortekaas.nl

2. Persoonsgegevens
Deze persoonsgegevens verwerken we
a. Voor- en Achternaam;
b. Bedrijfsnaam;
c. Straat en huisnummer;
d. Postcode;
e. Plaats;
f. Alternatief verzendadres;
g. E-mailadres;
h. Telefoonnummer;
i. Klantnummer;
j. Bestelnotities;
k. Bestelhistorie;
l. Betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer;
m. IP-adres;
n. Locatiegegeven;
o. Gebruikt apparaat;
p. Websitebewegingen.;
q. Accountgegevens

Hoe komen we aan jouw persoonsgegevens?
We hebben bovenstaande persoonsgegevens van jouzelf verkregen toen je een bestelling plaatste, contact met ons hebt opgenomen per e-mail, je onze website bezocht en/of je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief.

3. Doeleinden
Om deze redenen verwerken we de persoonsgegevens
We verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer we dat van de wet mogen en voor de doeleinden die we hieronder hebben beschreven

Uitvoering van de overeenkomst
Om je bestelling aan je te kunnen leveren en contact met je te kunnen hebben over de bestelling en de levering, hebben we je gegevens nodig. Alleen op deze manier kunnen we zorgen dat je bestelling daadwerkelijk bij jou aankomt. Wanneer je betaalt ontvangen we ook je betalingsgegevens. Deze gegevens bewaren we zeven boekjaren, omdat we ook facturen zeven boekjaren moeten bewaren. Je telefoonnummer hebben we bovendien nodig om contact op te kunnen nemen wanneer er bijzonderheden zijn in de bestelling en om contact op te kunnen nemen over het bezorgmoment of wanneer bezorgen niet gelukt is.

Account
Als klant kun je bij ons een account aanmaken op de website. Hier kun je altijd je bestelhistorie terugvinden. Hier staan ook je eigen gegevens, zoals naam, adres en contactgegevens in. Deze gegevens kun je hier zelf aanpassen. Het account blijft actief zolang je bestellingen bij ons plaatst en je niet zelf aan hebt gegeven het account te willen verwijderen. Na je verzoek verwijderen we je account. Wanneer je account zeven boekjaren inactief is, verwijderen we je account in het geheel.

Contactformulier of e-mail
Je kunt met ons contact opnemen via ons contactformulier of door een e-mail te sturen. We hebben dan een gerechtvaardigd belang om de gegevens die we op die wijze van jou hebben verkregen te verwerken. De inhoud van de e-mail of het bericht via het contactformulier, je naam en e-mailadres verwerken we het met doel om op je bericht te kunnen reageren. We bewaren deze communicatie maximaal 26 maanden.

Nieuwsbrief
We versturen je graag een nieuwsbrief, omdat je klant bij ons bent of omdat je daar jezelf voor hebt ingeschreven. We verwerken daarom je naam en e-mailadres om je informatie en nieuws te kunnen sturen. We bieden onder elke nieuwbrief de mogelijkheid aan om je uit te schrijven. We bewaren je gegevens voor dit doeleinde, totdat je je hebt uitgeschreven.

Facturatie
Als je iets besteld hebt op onze website of ons een opdracht hebt gegeven, dan verwerken we de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die opdracht. Dat zijn in elk geval je naam en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zullen we bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. We bewaren facturen en betaalgegevens zeven boekjaren.

Marketing
We hebben een gerechtvaardigd belang om onze website steeds zo goed mogelijk toegankelijk te maken en te verbeteren, zodat het aansluit op moderne verwachtingen en behoeften van jou als klant. Daarom houden we bijvoorbeeld bij hoe je onze website bezoekt, met welk apparaat je dat doet en vanuit welke locatie je dat doet. Ook maken we gebruik van analyticsdiensten die geannonimiseerde en gepseudonimiseerde gegevens verzamelen. We hebben hierbij een zorgvuldige afweging gemaakt tussen jouw privacybelang en ons belang om betere dienstverlening te kunnen leveren.

Automatische besluitvorming
Bij je bestelling controleren we actief de postcode die je hebt ingevuld. We weigeren je bestelling wanneer je een bezorging wil laten plaatsvinden op de Waddeneilanden. Helaas kunnen we vanwege het verse voedsel en lange en kostbare reizen naar de Waddeneilanden, daar niet bezorgen.

4. Doorgifte
Ontvangers van persoonsgegevens
We delen jouw gegevens met de volgende partijen, waaronder onze verwerkers:
• Hosting van onze website;
• Nieuwsbriefdienst (MailChimp);
• Hosting van ons CRM/webshop systeem;
• Bezorgdiensten;
• Boekhouder en boekhoudsoftware;
• Marketingdiensten;
• Betaaldiensten (Mollie).

Met onze verwerkers hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. Wij hebben de door ons ingeschakelde verwerkers verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.
Doorgifte derde landen
Wij proberen persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkomen we er niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land.

Als ze niet in een adequaat land zijn gevestigd, zijn er passende waarborgen getroffen of bindende bedrijfsvoorschriften vastgesteld. Meestal hebben we gebruik gemaakt van de EU model clauses. Hiervan kun je een kopie opvragen door ons een e-mail te sturen.

Links
Op onze website zul je links naar externe websites en social media aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten onze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

5. Jouw rechten
We informeren je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens.
Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via info@mevrouwkortekaas.nl

Inzage, rectificatie en wissing
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen wanneer ze onjuist of verouderd zijn.

Beperking van de verwerking
Je hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen we jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

Gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je ons toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken
Hebben we je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten
Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Beveiliging persoonsgegevens
Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

7. Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt.

Social media
We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.
• Facebook: [https://www.facebook.com/privacy/explanation]
• Instagram: [https://www.instagram.com/about/legal/privacy/?hl=nl]
• LinkedIn: [https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy]

Analytische cookies
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij analytische cookies van Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Deze cookies worden maximaal 24 maanden bewaard.
We hebben Google verboden om hierbij persoonlijke gegevens te verwerken.

Uitschakelen en verwijderen
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

8. Wijzigingen
Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zullen we de wijzigingen ook direct met jou communiceren.